פרוטוקול תקנון השתתפות בהגרלת לוטו

.ההשתתפות  מוגבלת לקבוצת סבבים וסבבות בלבד.

2.ההשתתפות מוגבלת עד גמר המלאי השבועי.

3.הטבה מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים ונכונים.

4. חלוקת הזכיות : 90% שווה בשווה בין חברי הקבוצה, 10% ללוטונט.

5.במידה וישנה זכייה בפרס ראשון או שני יקבל הזוכה את חלקו היחסי בהצגת תעודת זיהוי ואימות הפרטים שמסר (במידה ויהיה שינוי בפרטים שמסר לפרטים שבפועל – לא יקבל את הפרס).

6.השרות כולל משלוח הטפסים לתחנת לוטו ,שמירת הטפסים בכספת 

 ובדיקת הזכיות לאחר הגרלה .

כשיש זכיה הזכייה עוברת אוטומטית לחשבון הבנק שלך המעודכן
במחשבי החברה.    

7.ההשתתפות בהגרלות מגיל 18 ומעלה בלבד.

8.מועד משלוח ההגרלה הינה לפי שיקול דעת הבלעדי של לוטונט.

9.הזוכים בהגרלת הלוטו חייבים במס הכנסה והחברה תנקה מהם מס במקור אם תחול עליו חובה כזו על פי כל דין.

10.תנאי ההשתתפות על-פי ההסכם הכללי שבחברה ומצוי במשרדי החברה ובאתר החברה.

11.המשתתף מסכים שהודעות החברה תשלחנה אליו בשיטת מסרון ו/או דוא"ל וחתימתו על תקנון זה מהווה הרשאה לחברה למסור את פרטי מנוי הטלפון שלו לחברות המשדרות באמצעות שיטה זו, בנוסף לכך מסכים המשתתף, כי ההודעות ימסרו לו באמצעות מודעות בעיתון יומי ו/או דוא"ל ו/או דואר רשום. הודעה בדואר תחשב כמתקבל אחרי שני ימי עסקים מיום משלוחה.

ההגרלה כוללת – השתתפות בהגרלת לוטו במסלול קבוצתי.

 

דילוג לתוכן